Προσωπικό Παγκυπρίου Συνδέσμου Μελισσοκόμων 

& Κέντρου Μελισσοκομίας

 

κ. Γεωργία Μιχαηλίδου,Κτηνίατρος