Προσωπικό Κέντρου Μελισσοκομίας

 

κ. Γεωργία Μιχαηλίδου,Κτηνίατρος