ΕΝΤΥΠΟ ΤΓ320-ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΥ 2022

ΕΝΤΥΠΟ ΜΕΛ04-ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 2022

ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ,ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2022

ΜΕΤΡΟ 10.1.10 ΚΟΑΠ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΣΜΗΝΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΜΕ ΕΝΤΟΜΟΦΑΓΑ ΠΤΗΝΑ