ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΥΧΟΥ

19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΥΧΟΥ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (8)
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΥΧΟΥ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (8)
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΥΧΟΥ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (4)
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΥΧΟΥ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (4)
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΥΧΟΥ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (3)
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΥΧΟΥ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (3)
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΥΧΟΥ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (29)
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΥΧΟΥ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (29)
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΥΧΟΥ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (28)_edited
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΥΧΟΥ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (28)_edited
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΥΧΟΥ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (26)
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΥΧΟΥ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (26)
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΥΧΟΥ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (16)
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΥΧΟΥ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (16)
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΥΧΟΥ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (15)
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΥΧΟΥ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (15)
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΥΧΟΥ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (17)
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΡΥΧΟΥ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (17)

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ 

ΚΓ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

21  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

1.ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ - ΚΓ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

2.ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ - ΚΓ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

3.ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ - ΚΓ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

4.ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ - ΚΓ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

5.ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ - ΚΓ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

6.ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ - ΚΓ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

7.ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ - ΚΓ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

8.ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ - ΚΓ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

9.ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ - ΚΓ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

  • Facebook Social Icon